Exhibition view

A Small, Good Thing Site-A Gallery Kanagawa

Mizuwosasu 20 June – 3 July 2022 BUKATSUDO gallery Kanagawa

Untitled 1 October – 31 October 2021 Kogane Bazraar Kanagawa

Untitled 11 September – 11 October 2020 Kogane Bazraar Kanagawa

Untitled  11 September - 11 October 2020 Kogane  Bazraar

Untitled 1 March – 22 March 2020 Roadside Picnic Kanagawa


Untitled 20 November – 23 November 2015 K&A YadokariTokyo vol16 Tokyo